+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Dezinfekce Praha a Středočeský kraj

Dezinfekce a vyklízení bytu po zemřelém

Úklid po úmrtí, bezdomovcích a narkomanech

Nabízíme vyklizení bytu po zemřelém, včetně úklidu a dezinfekce, taktéž úklid a likvidaci nebezpečného odpadu vzniklého po narkomanech a bezdomovcích. Víme jak vyklidit byt po zemřelém - zachování piety, soukromí pozůstalých a legislativních procesů při vyklízení bytu po zemřelém. Praha a celý Středočeský kraj jsou našimi oblastmi, kde vyklízení, úklid, sanace a dezinfekce provádíme.

Vyklízení bytu po zemřelém

Klademe důraz na důstojnost celého vyklízení, stejnětak jako na precizní dezinfekce po zemřelém - zdraví a bezpečnost zákazníků je vždy na prvním místě! Jsme schopni též poradit v legislativních náležitostech, které jsou s úmrtím spjaty. Jsme obeznámeni i se spoluprací v rámci složek IZS (policie, kriminální služba).

Volejte vyklízení bytu po zemřelém: 722 934 225

Dezinfekce a úklidy po zemřelém provádíme v celých Čechách včetně hlavního města Praha. Ať už jste z lokality Mladá Boleslav, Kladno či například Mělník, DDD Global je tu vždy pro Vás!


Spolupracujeme s těmito organizacemi:
STÁTNÍ ÚSTAV ZDRAVOTNÍ
Státní zdravotní ústav
Krajská hygienická stanice
sdružení
Sdružení pracovníků DDD

Vyklízení bytu po zemřelém má svá rizika

Vyklízení po zemřelém

Manipulace s toxickým materiálem (krev, tělní tekutiny, fekálie) je vysoce nebezpečná a rozhodně by na otázku “kdo vyklidí/vyklízí byt po zemřelém?” měla být odpověď - profesionálové. Hlavní rizika při vyklízení po zemřelém jsou bakterie, plísně a jiné mikroorganismy, který rozklad těla po smrti uvolňuje nejen do okolního prostoru, ale do ovzduší v celém bytě.

Míra nebezpečí toxicity bytu záleží především na čase, za který bylo tělo zemřelého nalezeno. V letních horkých dnech, navíc při zavřených oknech, může být byt zamořen již v rámci dnů. V takových prostorách je pak nutné provést důkladné sanace - dezinfekce povrchů a čištění vzduchu/zápachu (dezodorizace).


Dezodorizace

Provádíme profesionální dezodorizace neboli odstranění zatuchlého zápachu či jiných pachů z místností. Ať už je nutno odstranit pach po zemřelém v místnosti nebo například zápach po požáru bytu. Samozřejmě nabízíme i klasickou dezodorizaci prostor ku zbavení se odéru z tabáku v pokoji či osvěžení prostor.

Dezodorizace

Dezodorizace (též známá jako čištění ozonem nebo ozónování) je technika, kdy je do prostor bytu vpuštěn ozon, který silně oxiduje s organickými látkami jako jsou bakterie, viry, ale i pachy po vaření, požáru a zakouření bytu cigaretami. Čištění ozónem je též vhodné pro pro prostory, kde je vyžadováno sterilní prostředí.


Vyklízení bytu po úmrtí

Proces vyklízení bytu po úmrtí se skládá z několika částí, ale vždy je prováděn se zřetelem na profesionalitu a pietu. V prvé řadě je osobní prohlídkou či zasláním fotografií určen rozsah celého vyklízení po úmrtí. Praha a jiná větší města jako je Mladá Boleslav, Kladno nebo Nymburk komplikují situaci, jelikož se občas jedná o vyklizení bytu po úmrtí nájemníka - zde je vhodný souhlas příbuzných zesnulého. Kalkulace ceny za vyklízení a dezinfekci Deratizace-Global poskytuje zdarma.

Vyklízení bytu po úmrtí

Vyklizení bytu po úmrtí nájemce

V případech, kdy k vyklízení bytu po úmrtí a jeho následné dezinfekci nebyl udělen souhlas příbuzných, ale pouze pronajímatele, hrozí riziko následné žaloby v rámci práva na pietu. Zákonem chráněné právo na pietu stanovuje, že příbuzní (potažmo dědici práv) mají nárok na přístup k majetku zemřelého a také na případné převzetí nájemní smlouvy.


Úklid a dezinfekce po zemřelém ve všech částech města Praha:


Úklid a dezinfekce po zemřelém v celých Čechách:

Dezinfekce, likvidace a úklid biologičkého materiálu včetně vyklízení po zemřelém (vybavení, nábytek, odpad) poskutujeme také ve všech okresech Čech:


Úklid po úmrtí profesionálně

Pokud se v bytě nachází nebezpečný odpad vzniklý po úmrtí, je nutné byt vyčistit, dezinfikovat a provést čištění vzduchu. Všechny tyto sanační činnosti jsou prováděny v ochranných oděvech a se speciálním vybavením. Zákazníkům důrazně nedoporučujeme se v takových prostorách zdržovat nebo se pokoušet o úklid po úmrtí bez ochranných prostředků.

Po dokončení úklidu a sanace prostor po zemřelém je teprve realizováno vyklízení starého nábytku, demontáž skříní či polic, vybavení bytu a případná likvidace starých spotřebičů - dle zadání zákazníka. Všechny věci jsou likvidovány dle zákona odvozem na skládky či dedikovaná sběrná místa.


Vyklízení bytu po úmrtí

Vyklízení po narkomanech

Provádíme též vyklízení po narkomanech včetně úklidu injekčních stříkaček, toxických látek a případného biologického odpadu. Úklid po narkomenech provádíme nejenom v Hlavním městě Praha, ale celém Středočeském kraji. Důrazně doporučujeme neodklízet odpad po narkomanech svépomocí - hrozí značné riziko nakažení velmi závažnými chorobami jako je žloutenka nebo aids.


Vyklízení po bezdomovcích

Víme jak provést efektivní úklid po bezdomovcích. Ať už se jedná o běžný odpad nebo odpad biologický (fekálie, tělní tekutiny). Zpravidla jednorázový úklid po bezdomovci obsahuje vyklízení odpadu, čištění prostor a následnou dezifekci. Vyklízení po bezdomovcích svépomocí krajně neodoporučujeme - v prostorách bývají často přítomni, kromě nejrůznějších nemocí, také paraziti a škůdci (stěnice, blechy nebo například vši).Naše podpora je samozřejmě pro všechny z celé České republiky. Our operators also speak English. Наши операторы также говорят на русском языке.