+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Likvidace zavíječů Praha a Středočeský kraj

Zavíječ zimostrázový - likvidace

V České republice se stále objevují noví škůdci. V ohrožení je tentokrát okrasný keř buxus - též známý jako zimostráz stálezelený a zimostráz vždyzelený. Nových škůdce těchto keřů je zavíječ zimostrázový. Likvidace tohoto škůdce je pořád více poptávána díky jeho rychlému šíření, a proto i Dezinsekce Global zařadily zavíječe zimostrázového na seznam svých priorit likvidace.

Zavíječ zimostrázový

Profesionální likvidace zavíječe zimostrázového

Profesionální likvidace zavíječe: 722934225

Jedinou účinou formou likvidace je chemický postřik. Zavíječ zimostrázový nemá v našich podnebných podmínkách přirozené predátory a ptactvo se housenkami zavíječe neživí (mají velký obsah toxických látek). Tento šedo-hnědý motýl s bílým flekem uprostřed těla dokáže během pár týdnů zdecimovat celé osazení zimostrázu stálezeleného, proto není vhodné s likvidací těchto asijských škůdců otálet.


ÚKZÚZ - aktuální škodlivost zavíječe zimostrázového, Již v roce 2016 upozornil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na invazi a možnou nebezpečnost tohoto zavlečeného škůdce. Dezinsekce Global, na základě tohoto upozornění, splňují opatření při postřiku ke snížení rizika ohrožení zdraví veřejnosti a zranitelných osob(podle § 52b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči).
Postřik - zavíječ zimostrázový

Housenky na buxusu? To je zavíječ!

Právě zavíječ je známý škůdce buxusu (zimostráz stálezelený). Jeho housenky na buxusu způsobují žloutnutí keře a následně jeho úhyn. Právě holožír (žlutý buxus, chřadnutí listů) způsobují housenky, které jako larvy klade zavíječ zimostrázový, je často mylně považován za choroby boxusu. O nemoc se nejedná - housenky okusují listy buxusu nahodile (takzvaný žír), až dochází k osychání (žloutne) buxusu.

Zavíječ zimostrázový - housenky

Napadený buxus od housenky zavíječe:

Deratizace Global provádí účinné postřiky na buxusy v Praze a jejím okolí. Pro realizaci postřiku či dotaz v rámci likvidace zavíječe zimomrázového zavolejte 722934225či nás kontaktujte skrze email: info@deratizace-global.cz. Každému dokážeme podat pomocnou ruku!Naše podpora je samozřejmě pro všechny z celé České republiky. Our operators also speak English. Наши операторы также говорят на русском языке.