+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Dezinsekce V celé České republice

Plynování / fumigace

Vyskytli se u Vás doma či ve Vaší firmě cizopasní škůdci? Nabízíme efektivní a levné fumigace (neboli plynování) v domácnostech, firemních skladech, zemědělských budovách, i například v galeriích, kostelech či jiných velkokapacitních budovách. Ať již potřebujete provést plynování štěnic v bytě nebo realizovat plynování obilného sila, vždy jsou tu Deratizace Global pro Vás!

Hubení vší Volejte plynování/fumigace: 722 934 225

Co je plynování / fumigace?

Fumigace (plynování) je postup hubení škůdců a jejich larev ve skladech zboží i obytných prostorách skrze plynné pesticidy.

Označení "fumigace" pochází latinského "fumus" - výpar/dým. Uzavřené prostory se naplní toxickým plynem jako fosforovodík nebo kyanovodík za účelem kompletní likvidace škůdců a všech jejich vývojových stádií včetně vajíček. Tato metoda dezinsekce je velice účinná a užívaná zejména ve velkých potravinářských skladech a silech kvůli její šetrnosti k potravinám, případně jako ochrana budov před červotoči.

Spolupracujeme s těmito organizacemi:
STÁTNÍ ÚSTAV ZDRAVOTNÍ
Státní zdravotní ústav
Krajská hygienická stanice
sdružení
Sdružení pracovníků DDD
Kde je plynování vhodné?

Plynování je vhodné ve všech skladech potravinářského průmyslu jako jsou obilná sila, mlýny, sklady kukuřice či například brambor jakožto ideální řešení hubení skladištních škůdců. Dále v domácnostech jako způsob hubení štěnic a roztočů - v případech alergiků. Plynování se také vhodné jako ochranna dřevěných staveb proti červotočům jako jsou kostely, roubenky, muzejní prostory či jiné dřevostavby.

Plynování podle škůdců:

Plynování podle potravin / míst:


Je fumigace/plynování bezpečné?

Fosforovodík i kyanovodík jsou extrémně toxické plyny pro veškeré živé organismy. Bezpečné se stávají v rukou certifikovaných odborníků, kteří jsou důsledně proškoleni v jejich používání a bezpečné aplikaci. V době účinkování látek v objektu je v něm přísně zakázán jakýkoliv pohyb. Doba efektivního účinkování bývá 3 až 5 dní v závislosti na použitém prostředku, velikosti a struktuře stavby.


Hubení vší

Plynování kyanovodíkem

Je využíván k plynování u potravinářských a hospodářských provozů, pekáren, mlýnů, dřevěných staveb nebo například slepičáren. Nelze s ním provádět plynování potravin. Velkou výhodu skrýtá v tom, že nereaguje s kovy, eletronikou ani malbami. Proto je vhodný do prostor s elektrickými přístroji. Objekt musí vzduchotěsně uzavřen.

Plynování fosforovodíkem

Je určen pro plynování prostor k ukládání dřeva a potravin (obilná sila, sklady), kde není elektronické vybavení. Fosforovodík je silně korozní. Lze použít ve všech prostorách, kde je teplota minimálně 10°C. Zboží je vhodné zaplachtovat či jinak zajistit. Je také vhodný pro plynování dřevěných staveb jako jsou roubenky, okály, kostely, depozitáře či starožitný nábytek.


Plynování / fumigace ve všech okresech ČR


Plynování / fumigace ve všech částech města Praha:


Víme nejen jak provést certifikované plynování, ale jakýkoliv druhy deratizace a dezinsekce! Specializujeme se na veškeré druhy škůdců, všechny najdete v sekci Dezinsekce. Kontaktujte nás na čísle 722 934 225.Naše podpora je samozřejmě pro všechny z celé České republiky. Our operators also speak English. Наши операторы также говорят на русском языке.