+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Dezinfekce Praha a Středočeský kraj

Vyklízení pozůstalostí

Praha a Středočeský kraj

Rychlé a levné vyklízení pozůstalosti - a to jak vyklízení nábytku a odpadu z bytu, tak případně sanace a dezinfekce bytu po úmrtí. Vyklízení i dezinfekce pozůstalostí poskytujeme v hlavním městě Praha i celém Středočeském kraji. 

Vyklízení pozůstalostí

Potřebujete vyklízení bytu z pozůstalosti nebo rovnou vyklidit celý dům? Náš team zvládne od odvozu odpadu a suti, přes starý nábytek či spotřebiče, až po čištění bioodpadu. Zlikvidujeme odpad i velkého objemu či vysoké nebezpečnosti.

Volejte vyklízení pozůstalostí: 722 934 225

Ať už jste z Hl. města Praha, Mladé Boleslavi, Kladna nebo Nymburka, vždy jsme tady pro Vás! Vyklízení pozůstalostí realizujeme v celém Středočeském kraji. Neváhejte a kontaktujte nás! Kalkulace ceny za vyklizení zdarma!


Průběh vyklízení pozůstalosti

Celý proces vyklízení pozůstalosti a likvidace odpadu z nemovitosti má u nás pevně stanovený řád a postupy. Celé vyklízení je tak nejenom rychlejší, efektivnější, ale zároveň dokážeme lépe odhadnout finální cenu za vyklizení bytu či domu.

Vyklízení pozůstalostí - průběh

Prohlídka pozůstalosti a stavení ceny

Zástupce naší společnosti na základě dodaných fotografií (skrze email) nebo prostřednictví osobní prohlídky zjistí množství odpadu k vyklizení a případný výskyt nebezpečných materiálů (biologický odpad po úmrtí, fekálie, injekční jehly, exhalace po požáru). Na základně zjištěných informací pak provede předběžnou kalkulaci ceny za vyklízení pozůstalosti.

Dezinfekce a úklid nebezpečného materiálu

Pokud byla v bytě zjištěna přítomnost nebezpečných materiálů, je nutné před samotným vyklízení prostory vyčištit a dezinfikovat. To je prováděno v ochranných oblecích a pomocí speciálního vybavení. Časté je v takových případech také čištění vzduchu (dezodorizace).

Úklid a odvoz odpadu z pozůstalosti

Ve stanoveném termínu poté náš team provede kompletní (nebo v případě domluvy částečné) vyklizení pozůstalosti. V běžných případech se jedná o odvoz starého nábytku, spotřebičů a demontáž vybavení (poličky, vestavné skříně), výjimkou není ani suť či komunální odpad. Veškerý odpad je následně odvezen na skládky či sběrné dvory - vždy odpad likvidujeme pouze legální cestou.


Osobní věci z vyklízení pozůstalosti

Při vyklízení pozůstalosti se mnohdy naleznou i věci evidentně osobního charakteru (fotografie, deníky a další upomínky, jež mohou mít pro pozůstalé velkou osobní a sentimentální hodnotu). Takové nálezy z pozůstalosti rozhodně nelikvidujeme, ale patřičně evidujeme a náležitě předáváme do rukou zákazníka. Mnohdy se po zemřelém naleznou opravdové poklady či překvapivé dokumenty.

Vyklízení pozůstalostí Praha

Zpravidla si majetek osobní nebo finanční hodnoty pozůstalí před vyklízením z nemovitosti odnesou. Pamatujeme však i na případy, kdy není možné do bytu vstoupit bez profesionálního vybavení. Takové reálie jsou napřiklad při vyklízení bytu po zemřelém, kdy se v bytě nachází biologický (a tedy i toxický) odpad po úmrtí. V pozůstalosti po úmrtí bývá kontaminován i samotný vzduch, proto není možné se zde pohybovat bez ochranných oděvů a respirátorů.

Po vyčištění a dezinfekci pozůstalosti se následně zákazníkem domluvíme, zda případné nálezy si chce vyzvednout z bytu osobně nebo mají být uschovanány a předány při dokončení vyklízení pozůstalosti.Byt, dům i chata z pozůstalosti

V rámci vyklízení pozůstalosti se nemusí vždy jednat pouze o byt, ale též o vyklízení domu, chaty, chalupy, nebytových prostor - jak obchodního charakteru, tak například garáží, sklepů, půd nebo hospodářských objektů. Náš team je schopný vyklidit nemovitosti takřka jakéhokoliv rozsahu a vypořádat se sebevětší mírou znečištění!
Naše podpora je samozřejmě pro všechny z celé České republiky. Our operators also speak English. Наши операторы также говорят на русском языке.