+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Dezinsekce V celé České republice

Dezinsekce

Praha a okolí

Společnost Global provádí domácí i velkoplošné dezinsekce a to jak v Středočeském kraji, tak v hlavním městě Praha. Provádíme represivní dezinsekce, čímž se označují zákroky přímo k hubení hmyzu a také dezinsekce preventivní - úkony spojené s prevencí výskytu hmyzu a jiných drobných škůdců.

Pro sjednání dezinsekce volejte: 722934225

Co je dezinsekce?

Termínem dezinsekce obecně rozumíme omezování, hubení a prevenci výskytu členovců (zejména bodavý / škodlivý hmyz a roztoči). Hubení hmyzu je pak prováděno v převážné většině případů biocidy s ohledem na legislativní omezení a zdravotnické stanovy zmiňované dále níže.

Výsledkem dezinsekce je ochrana osob před fyzickým zraněním

Zákon o chemický látkách a chemických směsích, který udává dodržování zásad, povinností, dohlížející orgány, postihy za nedodržení ustanovení a soupis povolených přípravků k dezinsekci a deratizaci.
Zákon o ochraně veřejného zdraví, kde část první (§55 až §65) a dále pak úprava zákona §37 (§120/2002), uvádí práva a náležitosti povinné pro vykonávání ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace . Zmiňované stanovy vše uvádějí jak rovinně legislativní, tak výkonné a to jak pro vykonavatele, tak pro instituce je zaštiťující.
Zákon o ochraně zvířat, kde část první a část druhá (§1 až §5) .. .. .. ..
Zákon o uvádění biocidních přípravků účinných látek na trh, jež definuje správné balení, skladování a používání biocidů. Dále také jejich oznamovací povinnosti, dozorčí instituce a technické předpisy. Konkrétně přípravku č. 18, tj.: Insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců.
Zákon o přírody a krajiny, §114/1992, §5 do §5a https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#cast2

Na Vaše vyžádání můžeme předložit plné znění výše zmiňované legislativy.

Biocidy používané při dezinsekci a jejich bezpečnost

Námi, při dezinsekci, používané biocidy (acaricidy, insekticidy, rodenticidy a atraktanty) jsou schváleny ministerstvem zdravotnictví ČR, které stanovuje jejich typy a podmínky používání, za nichž bude ohrožení lidí, zvířat a životního prostředí minimální. Naše společnost velmi dbá na použití biocidů v jejich správném množství, kvalitě a době působení. Před zákrokem s Vámi rádi probereme veškeré náležitosti jako je doba účinku, doba absence osob v místě dezinsekce či míře jejich toxicity.

Krom klasického hmyzu též likvidujeme skladištní škůdce jako je Pilous černý, Potemník moučný nebo Zavíječ paprikový.


Dezinsekce dle typu škůdce: