+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Hubení hlodavců Praha a Středočeský kraj

Certifikát sdružení DDD

Naše společnost splnila veškeré náležitosti a povinnosti k získání celostátně uznávaného certifikátu Sdružení DDD, který verifikuje naše schopnosti provádět deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

Dále uvádí, že jsme se tak stali členem Evropského sdružení pro kontrolu škůdců CEPA a opravňuje nás k využívání k uživání log CEPA a DDD naší firmou.