+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Hubení hlodavců Praha a Středočeský kraj
certifikat ddd cepa

Nová certifikace sdružení DDD

Společnost Deratizace Global opět potvrdila svou kompetenci k získání celostátně uznávaného certifikátu Sdružení DDD, který nás opravňuje provádět deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

Dokument dále potvrzuje naše členství v Evropském sdružení pro kontrolu škůdců CEPA a opravňuje nás k využívání k uživání log CEPA a DDD naší firmou.