+420 722 934 225 info@deratizace-global.cz
Spolehlivé a levné Hubení hlodavců Praha a Středočeský kraj

HACCP

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace
pro živnostníky, firmy a státní podniky

V rámci HACCP, což je Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) zajištujeme zejména kritické body haccp, týkající se zpravidla potravinářtví, hotelnictví, restauratérství a všechny obory, kde hrozí ohrožení zdraví skrze infekce, viry, bakterie či nakažlivý hmyz a hlodavce.

Systém HACCP je navržen tak, aby se efektivně předcházelo ohrožení zdraví klienta/konzumenta ve všech bodech činností (např. přeprava, skladování a zpracování jídla či třeba likvidace přístupových bodů pro hlodavce do kuchyní a toalet).

Vypracovat systém HACCP stanovuje nejenom řada zákonů České Republiky (zejména zákon č. 110/1997 Sb §3, zákon č. 258/2000 Sb a déle pak směrnice EU Nařízení Evropské parlamentu a rady č. 178/2002 a stejnomenný č. 852/2004).

Pro koho je směrodatný HACCP?

Audit HACCP je povinný veskrze pro všechny obchodní subjekty, které se jakýmkoliv způsobem zapojují do procesu zpracování pokrmů a nedodržením hygienických norem či špatného zacházení může docházet k ohrožení lidských životů. Mezi naše nejčastější klienty patří zejména:

Veřejné jídelny a školní jídelny Restaurace, bary, pivnice Hotely, hostely a ubytovny Zpracovatelský průmysl Stánky, večerky a občerstvení

Co HACCP obsahuje?

Pokud se ptáte jak vypracovat systém HACCP, odpověď je jednoduchá. Systém se řídí sedmi hlavními body, které je nutné nejenom zpracovat, evidovat, ale také s nimi seznámi Vaše zaměstnance.

HACCP
  1. Provedení analýzy nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické)
  2. Stanovení kritických kontrolních bodů
  3. Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
  4. Sledování zvládnutého stavu v kritických bodech
  5. Stanovení nápravného opatření pro každý kritický bod
  6. Stanovení ověřovacích postupů
  7. Vypracování dokumentace a vedení záznamů

V mnoha z výše uvedených bodů Vám Deratizace-Global má co nabídnout. Služby a poradenství v systému HACCP provádíme již řadu let.


HACCP pro jídelny

Pro veřejné jídelny a školní jídelny vypracujeme systém HACCP v oblasti analýzy nezpečí a kritických bodů (zda jsou potraviny skladovány správně a nehrozí tak jejich napadení škůdci či hlodavci nebo zda prostory pro skladování určené nejsou náchylné k vniknutí hlodavců skrze okna a potrubí).

V případě nálezu (jak hlodavců, hmyzu či jiných biologických závad) samozřejmě sjednáme nápravu a vyhotovíme nejenom protokol o zásahu a použitých prostředcích, ale také v rámci HACCP navrhneme ideálně řešení pro ověření stavu a prevence opětovného návratu.


HACCP pro restaurace

V souladu s HACCP pro restaurace, bary, kluby, pivnice a jiné malé provozovny vypracujeme veškeré kontrolní body a analýzy nezbytné pro splnění všech směrnic a legislativy. Zkontrolujeme skladování, prostředí pro zpracování pokrmů a hygienické vybavení, posléze určíme, zda jsou prostory zajištěny proti vniknutí hlodavců.

Zejména u restaurací jsou vniknutí hlodavců častým problémem a je vhodné mu adekvátně předcházet pastmi a likvidací potencionálních přístupů.

Pokud je již v době průběhu HACCP zjištěn výskyt, provedeme deratizace či dezinsekce, vyhotovíme nezbytné protokoly o provedení práce a stanovíme ideální prevenci proti opakování.


HACCP pro hotely a ubytovny

Stejně jako pro výše zmíněné restaurační podniky, provádíme HACCP i pro hotely, hostely, ubytovny a jiná zařízení mající často vlastní stravovací zázemí. Navíc zde můžeme podniknout kroky k zabezpeční prostor před zamořením cizopasného hmyzu - napřídklad štěnice či blechy.


HACCP pro jatka a zpracovatelský průmysl

Na jatkách, překladních skladech a jiných velkých prostorách k porážce a přepravě masa či všeobecně jídla se často nacházejí místa, která i bedlivému oku mohou uniknout a velké zdravotní problémy jsou rázem doslova "za rohem". Deratizace Global se snaží ve spojitosti s HACCP takovým podnikům pomoci, v souladu s normami vyhotovit seznam kritických faktorů a následně ho aplikovat včetně vyhotovení potřebné dokumentace.

Nejenom zpracovatelským podnikům, ale i chovatelským subjektům (kravíny, stáje, kurníky) máme co nabídnout. Deratizace-Global nabízí celkové dezinfekce prostor k zamezení možného biologického znehodnocení produktů či zdravotním problémům zvířat.


HACCP pro večerky, stánky a rychlá občerstvení

I pro tento typ podniků, kde se prodávají buď polotovary, balená jídla nebo jídla určená pro okamžitou konzumaci provádíme analýzi a činnosti HACCP. Doporučíme Vám nejenom jak eleminovat možné znehodnocení potraviny skrze plísně a bakterie, ale i zabránění jejich možnému napadení hmyzem či hlodavci.